مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تأمین (خرید)، نصب، راه اندازی و آمـوزش یک دستگاه دیزل ژنراتور KVA600 و تجهیزات مربوطه برای ساختمان مرکزی شر

واگذاری محل بوفه مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) بصورت اجاره یکساله

اجاره مکان اداره پست

اجاره مکان اداره پست

اجاره مکان اداره پست

اجاره مکان اداره پست

مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل آموزشگاه بهورزی و سایت شبکه دانشکده علوم پزشکی اسفراین

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت آبنیل

اجاره پارکینگهای نوروزی

استعلام کوددهی به روش تزریق در تنه

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت کاشان

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تخریب ساختمان موجود و احداث ابنیه، تاسیسات برقی، میکانیکی و محوطه سازی ساختمان اداری

استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات بام سبز

استعلام کنترل و پایش افات

استعلام احداث سرویس بهداشتی پارک نور

استعلام بهاء جابجایی درختان زیتون سایت دفن پسماند های ساختمانی کیان آباد

تست قطعات نوع ‎هیدرو استاتیک کپسول گاز نیتروژن خلوص بالا‏

خرید تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه

انکربولت انبساطی گالوانیزه گرید HSA قطر ۱۰ میلیمتر طول ۹۰ میلیمتر و طول رزوه ۴۰ میلیمتر

شیر برقی ، شیبنگ و درب باک لیفتراک سپاهان لیفتر

اجاره و بکارگیری بیل مکانیکی جهت لایه روبی مسیل ها و رودخانه های سطح منطقه ده

سنسور ‎نوری‏

۷ ردیف اقلام کولر ابی(طبق اطلاعات پیوست)

پروژه فاز برداری ساخت ،نصب و تعمیر تابلوهای مخدوش

خدمات اسپارک و وایر کات ‎ سنبه و ماتریس قالب‏

بهسازی سرویس بهداشتی پارک های سطح منطقه

غلتک نقاشی

۲۰ ردیف اقلام تاسیساتی

تکمیل ساختمان انبار خدمات شهری و ساختمان اجرایی

تعداد ۵۰عدد ماوس سیم دار ، ۳۰ عدد کیبورد سیم دار ، تعداد ۳۰۰ عدد باطری نیم قلمی اصلی ، تعداد ۱۰۰ عدد باطری قلمی اصلی

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه هیستروسکوپ جهت بیمارستان دکتر علی شریعتی

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه هیستروسکوپ جهت بیمارستان دکتر علی شریعتی

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه هیستروسکوپ جهت بیمارستان دکتر علی شریعتی

‘گایدوایر/۰۳۵هیدروفیلینگ ۱۸۰سانتی متر

میز وصندلی رستورانی طبق لیست و مشخصات پیوست

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای روشنایی نقطه ای

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای روشنایی نقطه ای

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و اجرای چشم گربه ای ترافیک در محورهای مواصلاتی

لیبل خام ۵۵*۵۰ و ۹۵*۱۲۴ / ریبون ۷۵*۶۰ و ۷۵*۱۱۰ PremiumWax/Resin

مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مسجد مسکن مهر لردگان