مناقصه / اداره کل فرودگاه های استان کرمان / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خریدو تحویل ۸۰۰۰ متر کابل فشار متوسط آلومینیوم سایت رادار جبال بارز جیرفت / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شهرداری ایذه استان خوزستان / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب دوربین ثبت تخلفات ترافیکی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان / مناقصه عمومی دو مرحله ای شرایط مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ساختمان بلوک ۱ خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری منطقه سه آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-اتصالات اب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شرکت سهامی فولاد اذربایجان / نیاز انتخاب تامین کننده-پرچم شرکت فولاد آذربایجان(ساتن) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اهواز / نیاز انتخاب تامین کننده-شرایط و مشخصات کاملاً مطابق پیوست بارگزاری پیش فاکتور مهر شده الزامی می باشد بارگزاری اسناد استعلام مهر شده الزامی می باشد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل بنادر و دریانوردی شهید رجایی / نیاز انتخاب تامین کننده-تقویت کننده قدرت بالا سیلور DSC به همراه متعلقات مربوطه مطابق مشخصات پیوست / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران / مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و مرمت آشیانه ماشین آلات و احداث انبار شن و نمک و منبع آب راهدارخانه های منظریه و امام زاده هاشم / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه ۱ مشهد / مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خدمت بیمه جامع درمان جامعه معزز ایثارگرن / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان / نیاز انتخاب تامین کننده-تقاضای جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید بصورت اعتباری میباشد. / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان / نیاز انتخاب تامین کننده-تقاضای جهت اطلاع بیشتر از کالای مورد نیاز به تقاضای پیوستی مراجعه شود ، پیشنهاد فنی ، مالی بصورت مجزا پیوست گردد ، خرید بصورت اعتباری میباشد. / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اردبیل / اجاره پروانه بهره برداری( به مدت ۶۰ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل بنادر و دریانوردی بندر نوشهر / نیاز انتخاب تامین کننده-قراداد ارائه خدمات مشاوره و انجام آزمون نفوذ پذیری شبکه / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی / اجاره سالن چند منظوره ورزشی شهید صحرایی( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی / اجاره سالن چند منظوره شهدای ورزشسنگان( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی / اجاره سالن چند منظوره ورزشی بانوان( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی / اجاره زمین چمن( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی / اجاره زمین چمن طبیعی شهید مظهری( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی / اجاره سالن چند منظوره ورزشی آقایان( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی / اجاره سالن چند منظوره ورزشی بانوان( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی / اجاره سالن چند منظوره ورزشی سربداران( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی / اجاره زمین چمن مصنوعی( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی / اجاره زمین چمن طبیعی پوریای ولی( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی / اجاره سالن چندمنظوره ورزشی شهیدان حسن نیا( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی / اجاره سالن ورزشی ولی عصر بردسکن( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی / اجاره سالن چند منظوره ورزشی و طبقه فوقانی کاخک( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی / اجاره سالن چندمنظوره ورزشی شهید داعی- بجستان( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی / اجاره سالن چند منظوره انقلاب نیشابور( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی / اجاره زمین چمن طبیعی تختی( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی / اجاره سالن چند منظوره ورزشی ( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی / اجاره زمین چمن مصنوعی تختی( به مدت ۱۰ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل فرودگاه های استان کرمان / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و تحویل ۸۰۰ عدد درب چدنی داکتیل هندهولهای سطوح پروازی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل جهاد کشاورزی استان البرز / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام امور خدمات عمومی به بخش غیر دولتی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی / اجاره سالن چندمظوره و چمن مصنوعی نصرآباد( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شرکت دولتی پست بانک / مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ۱۵۰ ثوب جلیقه ضد گلوله / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی / اجاره سالن چند منظوره بانوان- بوزقوچانی( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شهرداری ایذه استان خوزستان / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سنگ فرش پیاده روهای دو سمت خیابان امام (ره) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی / اجاره سالن ورزشی چندمنظوره شهید دهقان زاده- سرخس( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شرکت دولتی پست بانک / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ۸.۰۰۰.۰۰۰ کارت خام مغناطیسی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی / اجاره سالن چند منظوره ورزشی و چمن مصنوعی ( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید