آب و فاضلاب، نفت و گاز

مزایده / آب و فاضلاب استان اصفهان / مزایده واگذاری پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر نایین جهت تامین مالی تکمیل، بازسازی و بهره برداری تاسیسات فاضلاب شماره ۴۹.۲-۱-۴۰۲ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / مجتمع جهان فولاد سیرجان / مزایده ۱۴۰۱۱۷ د نوبت دوم / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / مجتمع جهان فولاد سیرجان / مزایده ۱۴۰۱۱۹د نوبت اول / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

واگذاری اقلام و اثاثیه مستعمل و ضایعاتی

مزایده / ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد / واگذاری اقلام و اثاثیه مستعمل و ضایعاتی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / آب و فاضلاب استان اصفهان / شناسایی سرمایه گذاران واجد شراط پروژه تحت عنوان تامین مالی احداث تاسیسات… / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / آب و فاضلاب استان اصفهان / سرمایه گذار تامین مالی احداث تاسیسات فاضلاب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت آب و فاضلاب استان سمنان / فروش پساب خروجی… / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / آب و فاضلاب شهری استان سمنان / فروش پساب خروجی… / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / آب و فاضلاب استان اصفهان / شناسایی سرمایه گذار تامین مالی احداث تاسیسات… / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / آب و فاضلاب استان اصفهان / تامین مالی احداث تاسیسات فاضلاب شهر / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / آب و فاضلاب استان فارس / واگذاری تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری… / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت گاز استان مرکزی / تعداد۲۶۰۰ عدد چپقی وتعداد ۲۶۰۰ عدد مهره چپقی کنتور گاز موجود در انبار کالای شرکت گاز استان مرکزی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت نفت فلات قاره ایران / مزایده فروش گازهای مشعل سکوی سلمان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی اب منطقه ای مرکزی / مزایده لوله های فولادی درزدار بدون عایق قطر ۵۰۰ میلیمتر و ضخامت ۶ میلیمتر / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اجرای احکام دادگستری شهرستان قم / فروش اموال منقول / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی اب منطقه ای مرکزی / فروش لوله های فولادی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران / فروش اقلام مازاد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان / نوبت دوم – ساماندهی رودخانه های شهرستان جاسک در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه رودخانه گیگن / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / پتروشیمی شهید تندگویان / واگذاری ضایعات… / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی آب منطقه ای استان گیلان / فروش خاک مازاد دپو شده در اراضی استملاکی حریم کانال آبرسانی واقع در روستای بداب شفت / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران / فروش اقلام مازاد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان / ساماندهی رودخانه های شهرستان پارسیان در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه رودخانه خوضو” / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / سایپا شیشه / فروش اقلام در ۹ ردیف / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران / فروش اقلام مازاد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران / فروش اقلام مازاد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران / فروش اقلام مازاد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران / فروش اقلام مازاد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی / مزایده سراسری الکترونیکی فوق العاده ۵۷۰ اموال منقول(تهران) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی / مزایده سراسری الکترونیکی فوق العاده ۵۷۰ اموال منقول(تهران) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران / فروش اقلام مازاد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی اب منطقه ای تهران / واگذاری طرح عملیات لایروبی و بستر سازی در بخشی از بستر مازاد رودخانه دوآب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی اب منطقه ای تهران / واگذا ری طرح عملیات لایروبی و بستر سازی در بخشی از بستر مازاد رودخانه دوآب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی اب منطقه ای تهران / واگذاری طرح عملیات لایروبی و بستر سازی در بخشی از بستر مازاد رودخانه دوآب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی اب منطقه ای تهران / واگذاری طرح عملیات لایروبی و بستر سازی در بخشی از بستر مازاد رودخانه دوآب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی اب منطقه ای تهران / واگذاری طرح عملیات لایروبی و بستر سازی در بخشی از بستر مازاد مسیل ویران / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی اب منطقه ای تهران / واگذاری طرح عملیات لایروبی و بستر سازی در بخشی از بستر مازاد رودخانه دوآب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی اب منطقه ای تهران / واگذا ری طرح عملیات لایروبی و بستر سازی در بخشی از بستر مازاد مسیل زره در / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی اب منطقه ای تهران / واگذا ری طرح عملیات لایروبی و بستر سازی در بخشی از بستر مازاد رودخانه سربندان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی اب منطقه ای تهران / واگذاری طرح عملیات لایروبی و بستر سازی در بخشی از بستر مازاد رودخانه نوده ۲ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی اب منطقه ای تهران / واگذاری طرح عملیات لایروبی وبسترسازی دربخشی ازبسترمازادمسیل هریاج (امین آباد)منتهی به حبله رود / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید