اردستان

استعلام / شهرداری زواره / لوله آب رسانی فضای سبز / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان / مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل محور کمشچه اردستان شامل عملیات تهیه ، حمل ، پخش و تراکم بیس و آسفالت / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / سازمان تامین اجتماعی شعبه اردستان / بیمه حوادث آسانسور به شماره ملی ۱۰۹۷۱۳۳۶۹۰ و ظرفیت ۵ نفر ۳۷۵ کیلوگرم / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری زواره / شهرداری زواره جهت خرید لوله -گپ -تبدیل-وصفحه ستون جهت محصور کردن چمن مصنوعی اقدام نماید / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان / مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پانسیون ۴ واحدی اردستان بر اساس فهارس بهای سال ۱۴۰۱ به روش سرجمع / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مرمت مسجد اردستان طبق فایل پیوست

پرینتر اچ پی ۵۰۰۴-

موارد نیاز لوله سیاه-تبدیل آهنی -درپوش آهنی و صفحه ستون

چاپگر لیزری مدل HP LaserJet Pro MFP M428dw

عملیات لوله گذاری

فروش یک فقره ملک مازاد متعلق به اداره کل بهزیستی استان اصفهان در سال ۱۴۰۱-مجتمع بهزیستی نهوج