اصفهان

استعلام / اداره کل اموزش و پرورش استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-دندان پزشکی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل اموزش و پرورش استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-کامپیوتر امور مالی/جهت قیمت گذاری به فایل پیوست مراجعه نمایید. پرداخت پس از تایید کارشناسان فناوری و گردش اسناد مالی صورت می پذیرد. / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / سازمان عمران شهرداری اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-خرید ۲۴۰۰۰ کیلوگرم میلگرد سایز ۳۲ آجدارA3 طبق شرایط برگ استعلام پیوست جهت پروه رینگ حفاظتی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل اموزش و پرورش استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-لپ تاپ و سیستم کامپیوتر اداره استثنایی/جهت قیمت گذاری به فایل پیوست مراجعه نمایید. / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / داروخانه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-نجف آباد گچ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / داروخانه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-نجف آباد دستکش / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / سازمان عمران شهرداری اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-بخشی از عملیات پخش دستی و تراکم آسفالت به انضمام پخش قیر در پروژه لکه گیری و روکش آسفالت معابر شهر بهارستان-T54 / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / داروخانه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-نجف آباد سوند دبل / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / داروخانه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-نجف آباد لوله تراشه / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / سازمان عمران شهرداری اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-بخشی از عملیات اجرای اساس تثبیتی و روکش آسفالت در پروژه های سازمان و معابر سطح شهر اصفهان-T41 / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / داروخانه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-عیسی ابن مریم / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / داروخانه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-نجف آباد نخ جراحی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل اموزش و پرورش استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-خرید صندلی عروس به تعداد۷۰عدد تحویل در محل مورد نیاز مالیات ارزش افزوده به عهده فروشنده می باشد تسویه با تامین اعتبار / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شرکت گاز استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-خرید ۳۰۰۰ ورق ۲۰ عددی قرص ویتامین دی طبق مشخصات پیوست / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / دانشگاه پیام نور استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-نگهداری تاسیسات (سرویس پمپ ها، تعمیر لوازم گازسوز، تعمیر آسانسور،اعمیرات درب و پنجره، تعمیرات کابل کشی شبکه، تعمیرات برقی، نگهداری فضای سبز و غیره / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-mov 10 ” / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / مرکز آموزشی درمانی الزهرا در استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-پانسمان های استومی طبق لیست پیوست / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-اصلاح و بهینه سازی ساختار شبکه شهرستان جرقویه روستای سیان (طرح تملک دارائی) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / مرکز آموزشی درمانی الزهرا در استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-نخ و سوزن PDSطبق لیست پیوست قیمت کل پیش فاکتوردرقسمت تعیین قیمت منظورگردد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / مرکز آموزشی درمانی الزهرا در استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-نخ مونوگریل طبق لیست پیوست وقیمت کل پیش فاکتوردرسامانه منظور گردد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / مرکز آموزشی درمانی الزهرا در استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-نخ پرولن طبق تعدادوسایز فایل پیوست / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / مرکز آموزشی درمانی الزهرا در استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-نخ کرومیک طبق لست پیوست پیش فاکتور ضمیمه شود / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / مرکز آموزشی درمانی الزهرا در استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-نخ نایلون طبق لیست پیوست وقیمت کل پیش فاکتوردرسامانه منظورگردد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-بهینه سازی شبکه شهرستان هرند روستای قمشان (طرح تملک دارائی) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-رفع ضعف برق در روستای دشتی و اشکاوند (طرح تملک دارائی) – منطقه ۹ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / دانشگاه پیام نور استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-دانشگاه پیام نور واحد چادگان در نظر دارد ارائه خدمات عمومی نظافت و تاسیسات خود را بصورت حجمی به مدت یکسال به واجدین شرایط واگذار نماید / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / مرکز آموزشی درمانی الزهرا در استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-نخ سیلک طبق لیست پیوست / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / مرکز آموزشی درمانی الزهرا در استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-سوند پتزر طبق لیست پیوست / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-آماده سازی بستر شامل پاکسازی بستر از نخاله ، لوله گذاری ، قالب بندی و بتن ریزی در رفیوژ میانی اصفهان – بهارستان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-تکمیل پل جوزدان محور فولادشهر نجف آباد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / مرکز آموزشی درمانی الزهرا در استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-سوند فوگارتی سایز۲و۳و۴و۵هرکدام ۵۰عدد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / مرکز آموزشی درمانی الزهرا در استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-پورت شیمی درمانی بزرگسال سایز (۹/۶)۳۰عدد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / مرکز آموزشی درمانی الزهرا در استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-مصرفی ncpap نوزادان طبق تعدادوسایز موجود درلیست پیوست / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / مرکز آموزشی درمانی الزهرا در استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-گاز سه پدی ۱۶لایه نخ ۲۰به تعداد۱۰۸۰۰عدد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان / اجاره واگذاری محل غرفه فروش مواد غذایی به صورت اجاره بهای ماهیانه مرکز آموزش درمانی کودکان امام حسین (ع)( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / مرکز آموزشی درمانی امین / اجاره -( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / آب و فاضلاب استان اصفهان / عملیات مدیریت بهره برداری از شبکه فاضلاب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-پیمان خرید غذای کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان…..از تارخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۵/۳۱.. / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / مرکز آموزشی درمانی الزهرا در استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-سوند اکسیژن نازال به تعداد ۴۰۰۰هزارعدد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / مرکز آموزشی درمانی الزهرا در استان اصفهان / نیاز انتخاب تامین کننده-سرنگ ۵۰ لوئرلاک مخصوص دستگاه پمپ سرم به تعداد۳۰۰۰عدد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید