املاک و مستغلات ( فروش، اجاره، واگذاری و بهره برداری )

مزایده / شهرداری اردل استان چهارمحال و بختیاری / مزایده زمین با کاربری تجاری با متراژ ۱۸۰ واقع در شهر – اردل – ورودی شهر اردل از سمت ناغان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شهرداری اردل استان چهارمحال و بختیاری / مزایده زمین با کاربری تجاری با متراژ ۱۸۰ واقع در شهر – اردل – ورودی شهر اردل از سمت ناغان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شهرداری اردل استان چهارمحال و بختیاری / مزایده زمین با کاربری مسکونی با متراژ ۱۷۰ واقع در شهر – اردل – شهرک مریک ریگک / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی آب منطقه ای استان گیلان / حراج تجدید اجاره یک دوره کشت یک قطعه زمین شالیکاری به مساحت ۳ هکتار در بستر رودخانه سفیدرود / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل راه اهن خراسان / اجاره -( به مدت ۱۴ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شهرداری پاکدشت استان تهران / اجاره جایگاه CNG حصار امیر( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل راه اهن خراسان / اجاره -( به مدت ۱۴ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / همیاری شهرداری های استان زنجان / اجاره مغازه ۵( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / همیاری شهرداری های استان زنجان / اجاره مغازه ۱( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / همیاری شهرداری های استان زنجان / اجاره مغازه۳ میدان بار( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / همیاری شهرداری های استان زنجان / اجاره کارفود شماره ۷( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / همیاری شهرداری های استان زنجان / اجاره کارفود شماره ۶( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / همیاری شهرداری های استان زنجان / اجاره کنترل ورود خروج وسائط نقلیه میدان احشام( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / همیاری شهرداری های استان زنجان / اجاره سالن غذا خوری میدان احشام( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / همیاری شهرداری های استان زنجان / اجاره مغازه( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / همیاری شهرداری های استان زنجان / اجاره غرفه( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / همیاری شهرداری های استان زنجان / اجاره مغازه شماره ۶ رضوان( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / همیاری شهرداری های استان زنجان / اجاره مغازه شماره ۱ رضوان( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / همیاری شهرداری های استان زنجان / اجاره پارکینگ( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / مدیریت آرامستان های شهرداری اراک در استان مرکزی / اجاره -( به مدت ۶ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / مدیریت اموزش و پرورش رامهرمز / اجاره -( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / مدیریت اموزش وپرورش شهرستان خوی / اجاره بخش تزریقات درمانگاه( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شهرداری میمه استان اصفهان / اجاره مزایده نوبت دوم عمومی نسبت به واگذاری دو واحد تجاری و اداری واقع در سطح شهر میمه به صورت استیجاری( به مدت ۱۲ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / مدیریت آرامستان های شهرداری اراک در استان مرکزی / مزایده زمین واقع در خیابان شریعتی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / مدیریت آرامستان های شهرداری اراک در استان مرکزی / مزایده زمین واقع در خیابان شریعتی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / مخابرات ایران ، منطقه خراسان شمالی / فروش املاک… / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت تعاونی روستایی نوین / فروش زمین و ساختمان و مخزن سوخت / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان فارس / فروش ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / مخابرات ایران ، منطقه خوزستان / اجاره زمین
/ لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / مخابرات ایران ، منطقه خوزستان / اجاره زمین چمن / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شهرداری تربت حیدریه / اجاره واحد تجاری… / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شهرداری شیراز – منطقه ۱۰ / واگذاری محل استقرار غرفه / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / موقوفه مصلایی / فروش آپارتمان مسکونی.. / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / مخابرات ایران ، منطقه خراسان شمالی / فروش املاک مازاد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شهرداری تربت حیدریه / اجاره واحد تجاری… / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / بهزیستی استان خراسان رضوی / واگذاری ساختمان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اوقاف و امور خیریه شهرستان طبس / اجاره واحد تجاری / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شهرداری کاشان / انجام کلیه امور مربوطه به بهره برداری نگهداشت تعمیر و تامین / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / آموزش فنی و حرفه ای استان تهران / اجاره اماکن و فضاهای مازاد آموزشی… / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان / فروش پلاک تجاری… / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید