زمین‌های تجاری، اداری و مسکونی

مزایده / شهرداری جغتای استان خراسان رضوی / مزایده زمین با کاربری تجاری با متراژ ۹۱۶.۵۵ واقع در استان خراسان رضوی شهر جعتای / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز / مزایده زمین با متراژ ۴۷۴/۱۲ واقع در شهرستان مرند – خیابان امام خمینی(ره) – چهار راه المهدی – روبروی مسجد المهدی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز / مزایده زمین با متراژ ۵۹۶/۸۲ واقع در خیابان دانشگاه – زمین روبروی مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز / مزایده زمین با متراژ ۱۲۴۷ واقع در خیابان ۱۷ شهریور قذیم-بالاتر از تقاطع برق لامع -سمت چپ -قطعه زمین دانشگاه علوم پزشکی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی / مزایده زمین و مستحدثات واقع در شهرستان شاهین دژ- روستای هولاسو / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی / مزایده زمین و مستحدثات واقع در شهرستان شاهین دژ- روستای احمد آباد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی / مزایده زمین و مستحدثات واقع در شهرستان تکاب- روستای احمد آباد سفلی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی / مزایده زمین و مستحدثات واقع در شهرستان ارومیه –روستای نیولو / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی / مزایده زمین و مستحدثات واقع در شهرستان پورناک – روستای پورناک / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی / مزایده زمین و مستحدثات واقع در شهرستان سردشت – روستای قریه واوان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی عمران شهر جدید فولادشهر استان اصفهان / مزایده زمین با کاربری تجاری اداری واقع در حوزه یک مرکز شهر / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی / مزایده زمین و مستحدثات واقع در شهرستان تکاب- روستای کوی آغاج / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی / مزایده زمین و مستحدثات واقع در شهرستان تکاب- روستای سبیل / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی / مزایده زمین و مستحدثات واقع در شهرستان تکاب- روستای قیزقاپان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی عمران شهر جدید فولادشهر استان اصفهان / مزایده زمین با کاربری تجاری واقع در فولادشهر مرکز برزن سوم / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی عمران شهر جدید فولادشهر استان اصفهان / مزایده زمین با کاربری تجاری اداری واقع در محله ایثار دو / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی عمران شهر جدید فولادشهر استان اصفهان / مزایده زمین با کاربری تجاری اداری واقع در محله ایثار دو / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی عمران شهر جدید فولادشهر استان اصفهان / مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در فولادشهر محله ایثـــــار پنج / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سرمایه گذاری ری / فروش زمین … / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / عمران و مسکن شمال / واگذاری یک قطعه زمین… / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سرمایه گذاری ری / واگذاری زمین… / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / ثبت اسناد و املاک شهرستان گنبد کاووس / کلاسه ۹۶۰۰۱۶۳
فروش یک قطعه زمین به پلاک ۳۲۰ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوجبلاغ / واگذاری عرصه و اعیان… / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / روستای ونداده / فروش پلاک / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / همیار سازه توس / مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در بلوار سیدرضی – سیدرضی ۵۸ – بعد از آموزگار ۲۵ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شهرداری بازرگان استان اذربایجان غربی / مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در خیابان شهید باکری گوچه ۸ متری / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شهرداری بازرگان استان اذربایجان غربی / مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در خیابان شهید باکری گوچه ۸ متری / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شهرداری بازرگان استان اذربایجان غربی / مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در خیابان شهید باکری / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شهرداری بازرگان استان اذربایجان غربی / مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در خیابان شهید باکری / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / همیاری شهرداری های استان همدان / مزایده زمین با کاربری مسکونی با متراژ ۳۰۰ واقع در بلوار امام خمینی – کوی نیایش / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / همیاری شهرداری های استان همدان / مزایده زمین با کاربری مسکونی با متراژ ۲۹۸ واقع در بلوار امام خمینی – کوی نیایش / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / همیاری شهرداری های استان همدان / مزایده زمین با کاربری مسکونی با متراژ ۲۹۸ واقع در بلوار امام خمینی – کوی نیایش / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / عمرانی یزدباف / واگذاری زمین… / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / ثبت اسناد رسمی زارچ / فروش زمین… / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سرمایه گذاری ری / واگذاری زمین… / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / تعاونی مسکن پشتیبانی منطقه ۱ کرمانشاه / فروش زمین… / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی عمران شهر جدید هشتگرد / مزایده واحد تجاری با کاربری تجاری با متراژ ۷۰.۶۶ واقع در فاز۲ محله۱ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی عمران شهر جدید هشتگرد / مزایده زمین با کاربری تجاری با متراژ ۱۰۸.۰۱ واقع در فاز۳ محله ۱ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی عمران شهر جدید هشتگرد / مزایده زمین با کاربری زراعی با متراژ ۵۲۲۵ واقع در شهرجدید هشتگرد شهرک هیدرو پونیک / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شرکت سهامی عمران شهر جدید هشتگرد / مزایده زمین با کاربری آموزشی با متراژ ۲۱۱۸.۶۲ واقع در فاز۱ محله ۹ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید