آبادان

استعلام / شهرداری منطقه سه آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-اتصالات اب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / دهیاری گرگر بخش مرکزی شهرستان بندرماهشهر / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه بیل بکهول لودر سنو پارس SPECOمدل ۱۳۰ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری منطقه سه آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-اتصالات اب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری منطقه سه آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-اتصالات اب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری منطقه سه آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-اتصالات اب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری منطقه سه آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-اتصالات اب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری منطقه سه آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-اتصالات اب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری منطقه سه آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-اتصالات اب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری منطقه سه آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-اتصالات اب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری منطقه سه آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-اتصالات اب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری منطقه سه آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-اتصالات اب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری منطقه سه آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-اتصالات اب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری منطقه سه آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-اتصالات اب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری منطقه سه آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-اتصالات اب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری منطقه سه آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-اتصالات اب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل آماده سازی معابر سایت ۱۱۸ هکتاری مسکن مهر آبادان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-خرید یک عدد کالسکه فانتزی – طبق اسناد پیوستی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور / نیاز انتخاب تامین کننده-خرید ۶ ست مواد عایق کاری پلی یورتان برای لوله های گاز آمونیاک تاسیسات سردخانه ۵ مهر آبادان به شرح لیست پیوست. / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری منطقه سه آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-اتصالات اب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری منطقه سه آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-اتصالات آب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری منطقه سه آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-اتصالات اب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری منطقه سه آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-اتصالات آب / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / سازمان مدیریت پسماند شهرداری آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-روغن خودرو / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / سازمان مدیریت پسماند شهرداری آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-روغن هیدرولیک / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / سازمان مدیریت پسماند شهرداری آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-لوازم یدکی خودرو / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / سازمان مدیریت پسماند شهرداری آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-لوازم یدکی خودرو / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / سازمان مدیریت پسماند شهرداری آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-لوازم یدکی خودرو / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای استفاده از خدمات ۱۵ دستگاه خودرو سواری با راننده برای مرکز آبادان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / سازمان آرامستان شهرداری آبادان / نیاز انتخاب تامین کننده-لباس ایزوله ۱۰۰۰دست / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شرکت پالایش نفت ابادان / نیاز انتخاب تامین کننده-اواپراتور چیلر / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری آبادان / حراج موتور بنز ۲۶۲۴ مربوط به غلطک آهنی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری آبادان / حراج گیربکس n10 / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری آبادان / حراج موتور قیر پاش / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری آبادان / حراج کمرشکن ۴ محور / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری آبادان / حراج بلدوزر کوماتسو D6 / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری آبادان / حراج تانکر حمل قیر / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری آبادان / حراج غلطک چرخ لاستیکی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری آبادان / حراج کمپرسی بنز / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری آبادان / حراج کمپرسی بنز ده چرخ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / معاونت دانشجوی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ابادان / نیاز انتخاب تامین کننده-کولر / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید