پروژه های طراحی، مهندسی و مشاوره راهسازی و شهرسازی

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره عملیات کنترل و نظارت عالیه پروژه های بهسازی آسفالت و تعمیر ابنیه های فنی در راههای استحفاظی شهرستان های جیرفت و بلوک و منوجان و رودبا / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره عملیات کنترل و نظارت عالیه پروژه های بهسازی و آسفالت و تعمیر ابنیه های فنی در راه های استحفاظی شهرستان های جیرفت و بلوک و فاریاب و مح / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره عملیات کنترل و نظارت عالیه پروژه های بهسازی و آسفالت و تعمیر ابنیه فنی در راه های استحفاظی شهرستان های جیرفت و فاریاب و قلعه گنج / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره عملیات کنترل و نظارت عالیه پروژه های بهسازی و آسفالت و تعمیر ابنیه های فنی در راه های استحفاظی شهرستان های جیرفت و فاریاب و کهنوج / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره عملیات کنترل و نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های راه روستایی و فرعی حوزه شهرستان های جیرفت -عنبرآباد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره عملیات کنترل و نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های راه روستایی و فرعی حوزه شهرستان های جیرفت – عنبراباد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آماده سازی و گذر کشی سایت سعدآباد(طرح نهضت ملی مسکن) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه احداث زیر گذر کارخانه سیمان در محور کرمانشاه- بیستون استان کرمانشاه / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه / مناقصه عمومی یک مرحله ای راهسازی تا سطح ساب بیس ناحیه کارگاهی و جدول گذاری و هدایت آبهای سطحی برخی از خیابانهای شهرک صنعتی جوانرود / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راه و شهرسازی استان اذربایجان غربی / خرید خدمات مشاوره تهیه مطالعات طرح تفصیلی شهر سردشت / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / سازمان خصوصی سازی (مادر تخصصی) / خرید خدمات مشاوره برداشت میدانی اطلاعات، موقعیت یابی و تهیه نقشه، امکان سنجی و پیشنهاد ارزش‌افزایی، اجرای پیشنهادها شامل تغییر کاربری، افزایش تراکم و م / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان / مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه در خصوص تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی ( زراعی و باغی ) تا مرحله تثبیت / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شهرداری وایقان استان اذربایجان شرقی / خرید خدمات مشاوره تهیه و تدوین پروژه های مطالعاتی شهرداری وایقان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان / خرید خدمات مشاوره نظارت بر اجرای عملیات آماده سازی اراضی۷۳ هکتاری نهضت ملی شهرستان بم(عملیات خاکی، جدول گذاری) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / همیاری شهرداری های استان همدان / فراخوان ارزیابی کیفی مطالعات شناسایی نقاط حادثه خیز و ممیزی ایمنی معابر شهر همدان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین / مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات نگهداری و ایمن سازی راه های شهرستان قزوین(کوهین-طارم سفلی-الموت-بخش مرکزی) ، البرز و آبیک / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره عملیات کنترل و نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های راه روستایی و فرعی حوزه شهرستان های رودبار جنوب و منوجان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شهرداری خواف استان خراسان رضوی / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آسفالت معابر شهر خواف / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل راهسازی و ابنیه محور کلجک – نرگسان شهرستان عنبرآباد (تجدید۲) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره عملیات کنترل و نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های راه روستایی و فرعی حوزه شهرستان های رودبار جنوب و منوجان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره عملیات کنترل و نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های راه روستایی و فرعی حوزه شهرستان های کهنوج – رودبارجنوب و منوجان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین / مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات نگهداری و ایمن سازی راه های شهرستان تاکستان-آوج-بوئین زهرا / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره عملیات کنترل و نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های راه روستایی و فرعی حوزه شهرستان های رودبار جنوب و منوجان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره عملیات کنترل و نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های راه روستایی و فرعی حوزه شهرستان های رودبار جنوب و منوجان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین / مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل عملیات راهسازی و روکش آسفالت راه روستایی کذلک از توابع شهرستان آبیک / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین / مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات نگهداری و ایمن سازی راه های شهرستان قزوین(کوهین-طارم سفلی-الموت-بخش مرکزی) ، البرز و آبیک / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره تهیه نقشه های اجرایی تنظیم برآورد – نظارت فنی و کارگاهی و موردی کلیه پروژه های حوزه جنوب کرمان – حداث ساختمان اصلی محوطه سازی و رمپ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره عملیات کنترل و نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های راه روستایی و فرعی حوزه شهرستان های رودبار جنوب و منوجان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره عملیات کنترل و نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های راه روستایی و فرعی حوزه شهرستان های کهنوج – رودبارجنوب و منوجان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین / مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات نگهداری و ایمن سازی راه های شهرستان قزوین(کوهین-طارم سفلی-الموت-بخش مرکزی) ، البرز و آبیک / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره عملیات کنترل و نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های راه روستایی و فرعی حوزه شهرستان های رودبار جنوب و منوجان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل محور کویز – مهن آباد حوزه عنبرآباد (تجدید۳) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل راهسازی و ابنیه محور گمرکان – امجز شهرستان عنبرآباد (تجدید۲) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره عملیات کنترل و نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های راه روستایی و فرعی حوزه شهرستان های رودبار جنوب و منوجان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل محور کویز – مهن آباد حوزه عنبرآباد (تجدید۳) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین / مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات نگهداری و ایمن سازی راه های شهرستان قزوین(کوهین-طارم سفلی-الموت-بخش مرکزی) ، البرز و آبیک / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین / مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات نگهداری و ایمن سازی راه های شهرستان تاکستان-آوج-بوئین زهرا / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره عملیات کنترل و نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های راه روستایی و فرعی حوزه شهرستان های رودبار جنوب و منوجان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره عملیات کنترل و نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های راه روستایی و فرعی حوزه شهرستان های کهنوج – رودبارجنوب و منوجان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل محور کویز – مهن آباد حوزه عنبرآباد (تجدید۳) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید