پیمانکاری راهسازی و شهرسازی، خیابان سازی و آسفالت

مناقصه / شهرداری ایذه استان خوزستان / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سنگ فرش پیاده روهای دو سمت خیابان امام (ره) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شهرداری خلخال استان اردبیل / مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض پل خیابان شهید باکری ۲سمت / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شهرداری خلخال استان اردبیل / مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض پل خیابان امیر کبیر / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شهرداری خلخال استان اردبیل / مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث تعریض پل خیابان ۲۲ بهمن / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / دهیاری شیخ زهراب شهرستان حمیدیه / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جوی و جدول، جدول تک ولوله گذاری روبروی منازل ساحلی، خلفی۱و کفپوش نمودن خیابانهای سید الشهداء، امامان علی، محمد باقر و ا / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شهرداری اسمان اباد استان ایلام / مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شهرداری اسمان اباد استان ایلام / مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی نرماشیر ( فقیرآباد و چهل تخم ) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت کمربندی شرقی سیرجان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت سهراهی چترود _کاظم آباد _رحیم آباد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت کمربندی راور قطعه ۲ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت محور سیرجان _بافت / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران / مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور درازکلا- خلیل کلا شهرستان بابل / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران / مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر سازی و آسفالت محور ویشگون لمسو کلا کنسلو شهرستان بابل / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران / مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر سازی و آسفالت محور شیخ موسی فیروزجاء شهرستان بابل / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل آماده سازی معابر سایت ۱۱۸ هکتاری مسکن مهر آبادان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شهرداری شهریار استان تهران / مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه احداث جاده سلامت امیریه / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شهرداری یاسوج استان کهگیلویه و بویراحمد / مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه عمومی مسیر ارتباطی پل امام سجاد به جاده سروک شهر یاسوج / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی / نیاز انتخاب تامین کننده-اجرای ابنیه فنی – روستا فیروز آباد شهرستان بردسکن / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه / نیاز انتخاب تامین کننده-آسفالت معابر سیاه کمر- کرمانشاه -برآورد ۲/۸۰۵/۲۷۹/۴۴۵ریال اوراق ۱۴۰۴/۰۵/۲۰،تامین قیرمصرفی توسط کارفرما-پیمانکاران راه رتبه ۵ یا بالاتر ثبت ساجار / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه / نیاز انتخاب تامین کننده-آسفالت چقاکبود علیاوسفلی- کرمانشاه -برآورد۲/۸۰۵/۲۷۹/۴۴۵ریال اوراق ۱۴۰۴/۰۵/۲۰،تامین قیرمصرفی توسط کارفرما-پیمانکاران راه رتبه ۵ یا بالاتر ثبت ساجار / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه / نیاز انتخاب تامین کننده-آسفالت معابر کوییک حسن – سرپلذهاب-برآورد۵/۲۵۲/۷۲۰/۷۹۹ ریال اوراق ۱۴۰۴/۰۵/۲۰،تامین قیرمصرفی توسط کارفرما-پیمانکاران راه رتبه ۵ یا بالاتر ثبت ساجار / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی / نیاز انتخاب تامین کننده-اجرای تسطیح و آسفالت – روستا تام مختار شهرستان سرخس / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی / نیاز انتخاب تامین کننده-اجرای ابنیه فنی – روستا قوژد آباد شهرستان بردسکن / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی / نیاز انتخاب تامین کننده-اجرای ابنیه فنی – روستا شورستان علیا شهرستان صالح آباد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه / نیاز انتخاب تامین کننده-آسفالت معابر هریل آباد – هرسین -برآورد ۳/۰۷۸/۹۶۵/۲۴۵ریال نقدی،تامین قیرمصرفی توسط کارفرما-پیمانکاران راه رتبه ۵ یا بالاتر ثبت ساجار / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه / نیاز انتخاب تامین کننده-آسفالت معابر ترازک کسان – اسلام آباد غرب -برآورد ۲/۰۹۳/۶۹۶/۳۶۶ریال نقدی،تامین قیرمصرفی توسط کارفرما-پیمانکاران راه رتبه ۵ یا بالاتر ثبت ساجار / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی / نیاز انتخاب تامین کننده-اجرای ابنیه فنی – روستا یکه توت – شهرستان صالح آباد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه / نیاز انتخاب تامین کننده-آسفالت معابر فارسینج – سنقروکلیایی -برآورد ۳/۳۲۸/۳۹۱/۶۸۴ریال اوراق ۱۴۰۴/۰۵/۲۰،تامین قیرمصرفی توسط کارفرما-پیمانکاران راه رتبه ۵ یا بالاتر ثبت ساجار / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل امور عشایر استان فارس / نیاز انتخاب تامین کننده-راهگشایی مسیر عشایری پاتاوه بطول ۶۵۰۰ متر در شهرستان ممسنی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه / نیاز انتخاب تامین کننده-آسفالت معابر الهیه – صحنه -برآورد ۲/۷۷۱/۰۶۸/۷۲۰ ریال اوراق ۱۴۰۴/۰۵/۲۰،تامین قیرمصرفی توسط کارفرما-پیمانکاران راه رتبه ۵ یا بالاتر ثبت ساجار / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی / مناقصه عمومی یک مرحله ای اﺣﺪاث و آﺳﻔﺎﻟﺖ راهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ دﻫﻨﻪ ﺷﻮر-ﻧﻈﺮآﺑﺎد، ﻣﺸﮑﺎن – ﻋﺎدل آﺑﺎد و ﻣﻠﮏ آﺑﺎد-اردﻧﺞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮﺷﺎب (نوبت اول)۱۴۰۱/۳۱/۳۷۲ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل / مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری، درزگیری و اجرای میکرو سرفیسینگ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / دهیاری شجیرات بخش رغیوه شهرستان هفتکل / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای اساس و اسفالت روستای شجیرات / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات حفاظتی اسکراب سیل در سطح راه های حوزه استحفاظی استان خراسان رضوی (نوبت اول) ۱۴۰۱/۳۱/۳۸۰ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شهرداری مسجدسلیمان استان خوزستان / فراخوان ارزیابی کیفی احداث بلوار دسترسی به فرودگاه / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آماده سازی اراضی ۴۱ هکتاری جاسک / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران / مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی و آشکارسازی محورهای استان با اجرای شیار لرزاننده / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی / نیاز انتخاب تامین کننده-اجرای ابنیه فنی – روستاهای قوژد و دلویی و خیبری شهرستان گناباد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی / نیاز انتخاب تامین کننده-اجرای ابنیه فنی – روستای کاریزک شهرستان خلیل آباد / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید