احداث سوله و اسکلت فلزی

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران / مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث انبار شن و نمک و آشیانه ماشین آلات و تابلو سردرب و مرمت و بهسازی ساختمانهای راهدارخانه های پل ذغال، ولی آباد ودیار سبز / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سوله ورزشی (شامل تهیه مصالح، ساخت، نصب) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه اجرایی احداث سوله چذابه به شماره مناقصه ۱۴۰۱.۱۳۹ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استان سمنان / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای تکمیل اسکلت،دیوارچینی وتیغه چینی ساختمان امدادی،درمانی واداری شهرستان سمنان / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه / مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز ششم احداث ۵ سوله کارگاهی با دیوار آجری در شهرک صنعتی زاگرس / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه / مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فاز پنجم ۵ سوله کارگاهی با دیوار آجری در شهرک صنعتی زاگرس / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / دانشگاه شهید باهنر کرمان / مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدیک باب سوله بهمراه متعلقات مربوطه / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / دهیاری رازی بخش مرکزی شهرستان جوین / مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای سوله کوچک و سکوها ی سالن ورزشی رازی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه / مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل اسکلت سازه سالن هنرستان رحیم آباد چترود / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان جنوبی / احداث سوله شن و نمک راهدارخانه شهید نجفی گردنه سرچاه محور بیرجند- اسدیه در استان خراسان جنوبی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی / مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سوله شن و نمک در راهدارخانه گردنه خونیک شهرستان قاین در استان خراسان جنوبی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی / مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سوله شن و نمک راهدارخانه شهید نجفی گردنه سرچاه محور بیرجند- اسدیه در استان خراسان جنوبی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / پتروشیمی خارک / واگذاری عملیات مقاوم سازی سازه … / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شهرداری امیدیه استان خوزستان / مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز اول عملیات اجرایی احداث سوله زائرسرای آرامستان جدید شهر امیدیه / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند / خرید ، حمل و نصب اسکلت سوله بیمارستان شفاء بشرویه / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر / مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تکمیل و توسعه و تجهیزسوله انبار دارویی و ملزومات بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / بین المللی مهندسی ایران / مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، ساخت و نصب اسکلت فلزی و اجرای فونداسیون ساختمانهای پروژه قروه / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران / اجرای سالن / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران / واگذاری فعالیت های مشروحه شامل باسازه آلومینیومی و… / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / بانک سپه / تهیه چکش (طبق لیست پیوست) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / بانک سپه / تهیه چکش (طبق لیست پیوست) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / مرکز بهداشت شماره یک مشهد / میلگرد اجدار نیشابور طبق لیست پیوستی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره تهیه نقشه های اجرایی تنظیم برآورد – نظارت فنی و کارگاهی و موردی کلیه پروژه های حوزه جنوب کرمان – حداث ساختمان اصلی محوطه سازی و رمپ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره تهیه نقشه های اجرایی تنظیم برآورد – نظارت فنی و کارگاهی و موردی کلیه پروژه های حوزه جنوب کرمان – حداث ساختمان اصلی محوطه سازی و رمپ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره تهیه نقشه های اجرایی تنظیم برآورد – نظارت فنی و کارگاهی و موردی کلیه پروژه های حوزه جنوب کرمان – حداث ساختمان اصلی محوطه سازی و رمپ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره تهیه نقشه های اجرایی تنظیم برآورد – نظارت فنی و کارگاهی و موردی کلیه پروژه های حوزه جنوب کرمان – حداث ساختمان اصلی محوطه سازی و رمپ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره تهیه نقشه های اجرایی تنظیم برآورد – نظارت فنی و کارگاهی و موردی کلیه پروژه های حوزه جنوب کرمان – حداث ساختمان اصلی محوطه سازی و رمپ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره تهیه نقشه های اجرایی تنظیم برآورد – نظارت فنی و کارگاهی و موردی کلیه پروژه های حوزه جنوب کرمان – حداث ساختمان اصلی محوطه سازی و رمپ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره تهیه نقشه های اجرایی تنظیم برآورد – نظارت فنی و کارگاهی و موردی کلیه پروژه های حوزه جنوب کرمان – حداث ساختمان اصلی محوطه سازی و رمپ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره تهیه نقشه های اجرایی تنظیم برآورد – نظارت فنی و کارگاهی و موردی کلیه پروژه های حوزه جنوب کرمان – حداث ساختمان اصلی محوطه سازی و رمپ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره تهیه نقشه های اجرایی تنظیم برآورد – نظارت فنی و کارگاهی و موردی کلیه پروژه های حوزه جنوب کرمان – حداث ساختمان اصلی محوطه سازی و رمپ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره تهیه نقشه های اجرایی تنظیم برآورد – نظارت فنی و کارگاهی و موردی کلیه پروژه های حوزه جنوب کرمان – حداث ساختمان اصلی محوطه سازی و رمپ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / صنعتی شهید درخشان – باتری نور / تامین مصالح ساخت و نصب سوله… / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره تهیه نقشه های اجرایی تنظیم برآورد – نظارت فنی و کارگاهی و موردی کلیه پروژه های حوزه جنوب کرمان – حداث ساختمان اصلی محوطه سازی و رمپ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شرکت تعاونی ثمین اجرای دقیق / اجرای اسکلت بتنی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره تهیه نقشه های اجرایی تنظیم برآورد – نظارت فنی و کارگاهی و موردی کلیه پروژه های حوزه جنوب کرمان – حداث ساختمان اصلی محوطه سازی و رمپ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره تهیه نقشه های اجرایی تنظیم برآورد – نظارت فنی و کارگاهی و موردی کلیه پروژه های حوزه جنوب کرمان – حداث ساختمان اصلی محوطه سازی و رمپ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره تهیه نقشه های اجرایی تنظیم برآورد – نظارت فنی و کارگاهی و موردی کلیه پروژه های حوزه جنوب کرمان – حداث ساختمان اصلی محوطه سازی و رمپ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / خرید خدمات مشاوره تهیه نقشه های اجرایی تنظیم برآورد – نظارت فنی و کارگاهی و موردی کلیه پروژه های حوزه جنوب کرمان – حداث ساختمان اصلی محوطه سازی و رمپ / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بازسازی و بازپیرایی پاسگاه پلیس‌راه جیرفت – کرمان (تجدید) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید