خانه / لیست آگهی ها / لیست مزایدات امروز کل کشور – 1403/01/14

لیست مزایدات امروز کل کشور – 1403/01/14

لیست مزایدات امروز چند بار تا پایان وقت اداری ، به روز رسانی میشود

جهت مشاهده لحظه ای مزایده ها، جستجوی پیشرفته و دسترسی به جزئیات آگهی ها به داشبورد معامله گران خود مراجعه فرمایید

لیست مزایدات امروز کل کشور - 1403/01/14

فهرست مزایدات امروز :

 • اجاره جایگاه سی ان جی ( آشتیان )
 • مزایده زمین با کاربری زراعی با متراژ 1279/21 واقع در آشتیان صنوف مزاحم ( آشتیان )
 • مزایده زمین با کاربری زراعی با متراژ 674/56 واقع در آشتیان صنوف مزاحم ( آشتیان )
 • اجاره پارکینگ وآژانس مستقر در بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین ( ورامین )
 • حراج فروش ملک به پلاک ثبتی 122 فرعی از 4517 اصلی بخش 6 ( تهران )
 • حراج فروش ششدانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره 64102 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 بابت محکوم به ( تهران )
 • حراج فروش ملک به پلاک ثبتی شماره 0 فرعی از 5103 اصلی بخش 9 تهران ( تهران )
 • حراج فروش یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی شماره 64 فرعی از 3778 اصلی مفروز از 1 فرعی بابت محکوم به ( تهران )
 • حراج فروش ملک به پلاک ثبتی 3 فرعی از 63 اصلی بخش 2 تهران ( تهران )
 • بهره برداری از پیست دوچرخه سواری واقع در پارک صدف ( بوشهر )
 • مزایده اجاره یک باب کیوسک در بر بلوار پارک ملت شهر آوج ( آوج )
 • ایجاد کلینیک گیاهپزشکی ( مشهد )
 • حراج ملک واقع در مجتمع 600 واحدی سعیدیه جنب آژانس تاکسی تلفنی پلاک 121 مجتمع مسکونی 6 واحدی متین ( همدان )
 • مزایده فروش اموال اسقاط و ضایعات مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس ( ساوه )
 • مزایده زمین با کاربری صنعتی با متراژ 255 واقع در سمنان شهرک خدماتی غرب خیابان زبردست خیابان فلزکار ( سمنان )
 • مزایده ضایعان آهن آلات،گاردریل و تابلوها و لاستیک فرسوده و …) ( تهران )
 • مزایده باطری فرسوده خشک ( خرم آباد )
 • حراج سه دانگ از ششدانگ امتیاز یک قطعه زمین مشاعی و قفی ( شیراز )
 • مزایده فروش یکدستگاه خودروی کاپرا دوکابین ( شهرکرد )
 • حراج اپارتمان ( تهران )
 • مزایده موتورسیکلت125 کد7075- 130280 ( شیراز )
 • مزایده سواری پیکان به شماره انتظامی 44-694ی84 ( شیراز )
 • مزایده پرایدبه شماره انتظامی23-295س95 ( شیراز )
 • مزایده پژو405 به شماره انتظامی93-819ط98 ( شیراز )
 • مزایده پژو405 به شماره انتظامی 94-866ق48 ( شیراز )
 • مزایده پژو405 به شماره انتظامی73-488د27 ( شیراز )
 • مزایده پژوپارس به شماره کد7702-139725 ( شیراز )
 • مزایده پژوپارس به شماره انتظامی94-566ص26 ( شیراز )
 • مزایده موتورسیکلت سفیر125به شماره انتظامی شیراز56-1161 ( شیراز )
 • مزایده موتورسیکلت تیزکار125به شماره انتظامی692-46535 ( شیراز )
 • مزایده موتورسیکلت کویر 125ccبه شماره انتظامی691-94672 ( شیراز )
 • مزایده موتورسیکلت احسان 125ccبه شماره انتظامی691-59953 ( شیراز )
 • مزایده موتورسیکلت تکتاز 125ccبه شماره انتظامی764-37549 ( شیراز )
 • مزایده موتورسیکلت آرشیابه شماره انتظامی 125 692-78777 ( شیراز )
 • مزایده موتورسیکلت 200ccبه شماره انتظامی694-53965 ( شیراز )
 • مزایده موتورسیکلت کبیر 200ccبه شماره انتظامی696-39951 ( شیراز )
 • مزایده موتورسیکلت کبیر 200به شماره انتظامی817-35122 ( شیراز )
 • مزایده موتورسیکلت تیزتک 125 به شماره انتظامی689-25167 ( شیراز )
 • مزایده موتورسیکلت تک پر 125cc به شماره انتظامی697-28363 ( شیراز )
 • مزایده کفی خودروبر ( شیراز )
 • مزایده موتورسیکلت 200ccبه شماره انتظامی696-51413 ( شیراز )
 • مزایده وانت پیکان به شماره انتظامی83-142ه17 ( شیراز )
 • مزایده وانت پیکان به شماره انتظامی82-889م22 ( شیراز )
 • مزایده وانت پیکان به شماره انتظامی84-313س13 ( شیراز )
 • مزایده وانت پیکان به شماره انتظامی94-295د21 ( شیراز )
 • مزایده وانت پرایدبه شماره انتظامی93-211د24 ( شیراز )
 • مزایده وانت نیسان وانت نیسان83-818ه69 ( شیراز )
 • مزایده وانت نیسان به شماره انتظامی 83-331ج31 ( شیراز )
 • مزایده وانت نیسان به شماره انتظامی73-253د52 ( شیراز )
 • مزایده وانت نیسان به شماره انتظامی67-111ق77 ( شیراز )
 • مزایده وانت نیسان به شماره انتظامی 84-743س54 ( شیراز )
 • مزایده وانت نیسان به شماره انتظامی83-891س57 ( شیراز )
 • مزایده وانت نیسان به شماره انتظامی34-259و12 ( شیراز )
 • مزایده وانت مزدابه شماره انتظامی73-793ن37 ( شیراز )
 • مزایده وانت مزدابه شماره انتظامی63-679ه57 ( شیراز )
 • مزایده سواری پیکان به شماره انتظامی65-995د67 ( شیراز )
 • مزایده سواری پیکان به شماره انتظامی57-452و82 ( شیراز )
 • مزایده سواری پیکان به شماره انتظامی83-548و72 ( شیراز )
 • مزایده سواری فولکس گل به شماره انتظامی93-991ط51 ( شیراز )
 • مزایده پرایدبه شماره انتظامی38-851و37 ( شیراز )
 • مزایده پراید132به شماره انتظامی73-796د52 ( شیراز )
 • مزایده پرایدبه شماره انتظامی49-872ج25 ( شیراز )
 • مزایده پراید131به شماره انتظامی63-774ص18 ( شیراز )
 • مزایده پرایدبه شماره انتظامی58-338ج12 ( شیراز )
 • مزایده پرایدبه شماره انتظامی73-453د25 ( شیراز )
 • مزایده پرایدبه شماره انتظامی94-859ق51 ( شیراز )
 • مزایده پراید131به شماره انتظامی84-543ص32 ( شیراز )
 • مزایده پراید131به شماره انتظامی84-259ص58 ( شیراز )
 • مزایده پرایدبه شماره انتظامی73-839د14 ( شیراز )
 • مزایده پرایدبه شماره انتظامی93-223ص13 ( شیراز )
 • مزایده پرایدبه شماره انتظامی63-369ب36 ( شیراز )
 • مزایده پراید141به شماره انتظامی84-166ق11 ( شیراز )
 • مزایده پرایدبه شماره انتظامی66-284د81 ( شیراز )
 • مزایده پراید132به شماره انتظامی28-797ق56 ( شیراز )
 • مزایده پراید131به شماره انتظامی84-255ص73 ( شیراز )
 • مزایده پراید131به شماره انتظامی93-198س86 ( شیراز )
 • مزایده پرایدبه شماره انتظامی73-983ج73 ( شیراز )
 • مزایده پراید132به شماره انتظامی28-483ق52 ( شیراز )
 • مزایده پرایدبه شماره انتظامی63-543س43 ( شیراز )
 • مزایده پراید131به شماره انتظامی73-669د95 ( شیراز )
 • مزایده پراید131به شماره انتظامی83-448س43 ( شیراز )
 • مزایده پراید131به شماره انتظامی93-674ب62 ( شیراز )
 • مزایده پژوروآ به شماره انتظامی89-793ج76 ( شیراز )
 • مزایده تیبابه شماره انتظامی35-587ص18 ( شیراز )
 • مزایده تیبابه شماره انتظامی10-876ق24 ( شیراز )
 • مزایده سمندال ایکس به شماره انتظامی84-472ج83 ( شیراز )
 • مزایده سمندLX XU7به شماره انتظامی73-226د76 ( شیراز )
 • مزایده سمند ایکس7به شماره انتظامی63-977د76 ( شیراز )
 • مزایده سمندایکس7به شماره انتظامی93-524ق78 ( شیراز )
 • مزایده سمندال ایکس به شماره انتظامی99-918ق28 ( شیراز )
 • مزایده سمندال ایکس به شماره انتظامی75-489ج21 ( شیراز )
 • مزایده سمند ایکس7به شماره انتظامی83-169ی19 ( شیراز )
 • مزایده سمندایکس7به شماره انتظامی75-375م54 ( شیراز )
 • مزایده سمند ال ایکس به شماره انتظامی83-946س23 ( شیراز )
 • مزایده سمند ال ایکس به شماره انتظامی49-755ب89 ( شیراز )
 • مزایده سمندLX-EF7به شماره انتظامی 73-519ل87 ( شیراز )
 • مزایده سمندLX XU7به شماره انتظامی84-735ص38 ( شیراز )
 • مزایده سمندتاکسی ایکس7به شماره انتظامی45-833ع15 ( شیراز )
 • مزایده سمند ال ایکس به شماره انتظامی10-319د58 ( شیراز )
 • مزایده سمندبه شماره انتظامی34-268ق35 ( شیراز )
 • مزایده سمندبه شماره انتظامی73-824ص82 ( شیراز )
 • مزایده پژو 405به شماره انتظامی63-627ت52 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به سماره انتظامی83-343ل37 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی58-343م64 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی93-612ق43 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی83-553س58 ( شیراز )
 • مزایده پژو 405به شماره انتظامی94-271م17 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی38-869و59 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی30-631ن13 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی93-315ه58 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی48-886د11 ( شیراز )
 • مزایده پژو 405به شماره انتظامی63-517م16 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی73-496ن53 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی83-456س62 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی83-394س52 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی73-491س42 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی93-529ص33 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی15-597ب81 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی84-841ط66 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی83-521ع55 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی83-554م18 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی65-177ق84 ( شیراز )
 • مزایده پژو 405به شماره انتظامی73-367ط99 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی45-315د75 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی83-616س56 ( شیراز )
 • مزایده پژو 405به شماره انتظامی53-427ن36 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی73-181س71 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی63-844س91 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی84-384ق97 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی75-842م69 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی95-481ن14 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی85-884ط78 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی73-443د98 ( شیراز )
 • مزایده پژو405 به شماره انتظامی93-846ی96 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی 83-832ی16 ( شیراز )
 • مزایده پژو405به شماره انتظامی73-648د86 ( شیراز )
 • مزایده پژوپارس به شماره انتظامی84-538ط12 ( شیراز )
 • مزایده پژوپارس ئی ال ایکس به شماره انتظامی73-388ص32 ( شیراز )
 • مزایده پژوپارس ئی ال ایکس به شماره انتظامی83-455م97 ( شیراز )
 • مزایده پژوپارس ئی ال ایکس به شماره انتظامی24-142ط88 ( شیراز )
 • مزایده پژوپارس به شماره انتظامی43-228ق26 ( شیراز )
 • مزایده پژوپارس به شماره انتظامی 83-718ن77 ( شیراز )
 • مزایده پژوپارس به شماره انتظامی 94-747ب43 ( شیراز )
 • مزایده پژوپارس ئی ال ایکس به شماره انتظامی16-826ق14 ( شیراز )
 • مزایده پژوپارس به شماره انتظامی36-521ط66 ( شیراز )
 • مزایده پژوپارس به شماره انتظامی 73-593د17 ( شیراز )
 • مزایده پژوپارس به شماره انتظامی 73-687ج31 ( شیراز )
 • مزایده پژوپارس به شماره انتظامی 89-487د35 ( شیراز )
 • مزایده پژو206 به شماره انتظامی 53-447ج44 ( شیراز )
 • مزایده سواری لیفان520 به شماره انتظامی 63-257ه38 ( شیراز )
 • مزایده سواری لیفان 520 به شماره انتظامی32-652د94 ( شیراز )
 • مزایده سواری تندرال90 به شماره انتظامی 84-729ل53 ( شیراز )
 • مزایده زانتیا یه شماره انتظامی 63-449ق84 ( شیراز )
 • مزایده زانتیا به شماره انتظامی 95-611ن18 ( شیراز )
 • مزایده زانتیا به شماره انتظامی 93-837ص17 ( شیراز )
 • مزایده کامیونت باری آمیکو به شماره انتظامی45-525ع27 ( شیراز )
 • مزایده کامیون کشنده فرازباکفی تریلی به شماره انتظامی 73-169ع93 ( شیراز )
 • فروش قالب های سنگین و سبک فرسوده و میز فلزی ( ساری )
 • مزایده کامیون کشنده دانگ فنگ با کفی تریلی به شماره انتظامی 43-431ع68 ( شیراز )
 • مزایده کامیون کاویان مسقف چادری به شماره انتظامی 71-534ع38 ( شیراز )
 • مزایده کامیون کشنده دانگ فنگ به شماره انتظامی 84-164ع69 ( شیراز )
 • مزایده کامیون کشنده ولوو اف اچ12 به شماره انتظامی 63-949ع11 ( شیراز )
 • فروش تجهیزات فرسوده شرکت در 6 ردیف ( ساری )
 • مزایده کامیون کشنده فائو به شماره انتظامی 31-522ع85 ( شیراز )
 • اجاره دو واحد تجاری شهرک ولیعصر(عج) شهر آوج ( آوج )
 • مزایده اجاره جایگاه زباله شهری شهرداری آوج ( آوج )
 • اجاره مکان جایگاه های استراحت شهروندان با امکان تبلیغات محیطی طبق اسناد پیوست ( تنکابن )
 • اجاره سه نقطه از شهر جهت راه اندازی ( نصب) تلویزیون شهری طبق اسناد پیوست ( تنکابن )
 • حراج یک باب منزل مسکونی به مساحت 273 مترمربع واقع در خیابان شهید شیرودی ( شیراز )
 • حراج فروش خودرو ( شیراز )
 • حراج ملک مسیر خیابان 12 متری خیام ، پس از مسجد 14 معصوم ( گله دارها ) پلاک 217 و 219 ( بروجرد )
 • حراج شش دانگ پلاک ثبتی شماره 1/133 بخش 18 اصفهان ( اصفهان )
 • اجاره یک باب مغازه ( بهشهر )
 • حراج یکصدو نود سهم مشاع سلیمی از 10350سهم ششدانگ پلاک ثبتی 1641فرعی از27 اصلی بخش 14 ( اصفهان )
 • حراج کل مال شش دانگ منزل مسکونی دو طبقه فاقد سابقه ثبتی به نشانی مندرج دراگهی ( اصفهان )
 • حراج شش دانگ پلاک ثبتی 5268 بخش 2 اصفهان ( اصفهان )
 • حراج شش دانگ پلاک ثبتی شماره : 2319/2 بخش 1 اصفهان ( اصفهان )
 • حراج مزایده پلاک ثبتی 149 فرعی از 138 اصلی قطعه 1 بخش 25 فارس محله تلخندق لامرد ( لامرد )
 • حراج مزایده الیاف ( لامرد )
 • اجاره مرکز معاینه فنی ( زنجان )
 • واگذاری منافع حاصل از تفکیک و جمع آوری ضایعات خشک در محل دفن پسماندهای شهری(کیلک) ( سنندج )
 • تجدید اجاره سوله محله اندیشه و محوطه سوله برای مدت یکسال ( لنجان )
 • مشارکت در واگذاری بخش آزمایشگاه و بخش فیزیوتراپی درمانگاه فرهنگیان مشهد ( مشهد )
 • مزایده فروش اموال اسقاطی اداره آموزش و پروش ناحیه 4 ( مشهد )
 • مزایده ماشین آلات فرسوده شهرداری ( بردسیر )
 • مزایده سه واحد کیوسک در مجموعه گردشگری پل معلق شاه دره ( آوج )
 • فروش اقلام اسقاط اداری ( همدان )
 • حراج بلاک ثبتی ( کاشان )
 • حراج یک دستگاه سواری پژو پارس XU7 ( شیراز )
 • حراج ملک تحت پلاک ثبتی 8 فرعی از یک اصلی فعله گری واقع در روستای شمسک شهرستان سنقر ( سنقر )
 • حراج منزل مسکونی پلاک ثبتی 1800/24 ( آباده )
 • حراج مزایده به دلیل عدم معرفی محکوم علیه و دستور ضبط وثیقه ( شیراز )
 • حراج خودرو کشنده به همراه یدک ( اراک )
 • حراج تعمیرگاه موتور سیکلت ( اراک )
 • حراج مغازه باطری سازی اتومبیل ( اراک )
 • حراج مغازه اجاره اکو ( اراک )
 • مزایده عمومی اجاره یک باب مغازه به مساحت 45 مترمربع واقع در پمپ بنزین همیاری 2 ( اردبیل )
 • حراج فروش مشاعی ملک ( شیراز )
 • مزایده اجاره رستوران پارک ملت شهرداری آوج ( آوج )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی با متراژ 260.35 واقع در قائمیه اولاد میرزاعلی ( )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی با متراژ 251.65 واقع در قائمیه اولاد میرزاعلی ( )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی با متراژ 171.03 واقع در قائمیه اولاد میرزاعلی ( )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی با متراژ 278.30 واقع در قائمیه اولاد میرزاعلی ( )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی با متراژ 256 واقع در قائمیه بنارمورد ( )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی با متراژ 197 واقع در قائمیه بنارمورد ( )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی با متراژ 363.70 واقع در قائمیه بنارمورد ( )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی با متراژ 262.62 واقع در قائمیه بنارمورد ( )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی با متراژ 254.10 واقع در قائمیه بنارمورد ( )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی با متراژ 256.63 واقع در قائمیه بنارمورد ( )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی با متراژ 254.17 واقع در شهر قائمیه بنارمورد ( )
 • اجاره محل فروشگاه مواد غذایی اغذیه فروشی بیمارستان حاجیه نرگس معرفی ماهشهر ( بندرماهشهر )
 • حراج تقسیم ترکه ملک واقع در : روستای شهوه – خیابان امام حسین ( اراک )
 • واگذاری چاپ و تکثیر دانشکده پزشکی کرمانشاه در سال 1403 ( کرمانشاه )
 • اجاره سالن ورزشی شهرداری نالوس ( اشنویه )
 • حراج ملک واقع در بلوار بهشت بالاتر از میدان امام حسین نرسیده به چهار راه بابک سمت چپ جنب گاراژ انقلاب ( همدان )
 • حراج jتجاری ( آباده )
 • حراج دو شاخه زنبوری تیر آهن 16 زنگ زده هر شاخه 189 کیلو گرم هر کیلو 170.000 ریال جمعا به مبلغ 64.260.000 ( بیرجند )
 • حراج تعداد 13 شاخه تیر آهن 16 زنگ زده هر شاخه 189 کیلو گرم هر کیلو 150.000 ریال جمعا 368.550.000 ریال ( بیرجند )
 • حراج تعداد 24 شاخه تیر آهن 14 زنگ زده هر شاخه 154 کیلو گرم هر کیلو 150.000 ریال جمعا 554.400.000 ریال ( بیرجند )
 • حراج تعداد 50 عدد قالب کار کرده در ابعاد 50*100 وزن هر عدد 20 کیلو گرم جمعا 300.000.000 ریال ( بیرجند )
 • حراج تعداد 8 عدد قالب 50*100 هر عدد 20 کیلو گرم تقریبا هر کیلو 500.000 ریال جمعا 80.000.0000 ریال ( بیرجند )
 • حراج تعداد 47 شاخه لوله 6 متری وزن هر شاخه تقریبا 26 کیلو گرم هر کیلو 450.000 ریال جمعا 549.900.000 ریال ( بیرجند )
 • اجاره یک ساله پارکینگ ورودی شهر هیدج – نوبت دوم ( ابهر )
 • اجاره مغازه شماره 2 واقع در ضلع شمالی تیرپارک لاله به مدت دوازده ماه – نوبت دوم ( ابهر )
 • مزایده اجاره سه ساله باغ میوه شهرداری و باغ گل محمدی شهرداری هیدج – نوبت دوم ( ابهر )
 • مزایده ضایعات چوب ( خرم آباد )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در شهر هیر شهرک حافظ مسیر جدید آرامستان ( اردبیل )
 • واگذاری واحد تزریقات و پانسمان ( مهران )
 • اجاره محل زیراکس در بیمارستان ابوذر واقع در قسمتی از واحد پذیرش به ابعاد 2*2/5 متر مربع ( اهواز )
 • اجاره محل گفتار درمانی در سال 1403 بیمارستان ابوذر اهواز ( اهواز )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در صائین قلعه انتهای خیابان صیاد شیرازی خیابان 30 متری رینگ دور شهر ( ابهر )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در خیابان سید جمال الدین کوچه شماره 7 ( خرمدره )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در شهرک گلریز قطعه زمین شماره 185 ( ابهر )
 • مزایده زمین با کاربری تجاری واقع در ادامه بلوار شهدا جاده ازناب قطعه زمین شماره 7 ( ابهر )
 • مزایده زمین با کاربری تجاری واقع در ادامه بلوار شهدا جاده ازناب قطعه زمین شماره 6 ( ابهر )
 • مزایده زمین با کاربری تجاری واقع در ادامه بلوار شهدا جاده ازناب قطعه زمین شماره 5 ( ابهر )
 • واگذاری ملک بازارچه ( مشهد )
 • واگذاری یک باب مغازه تجاری ( مشهد )
 • فروش تعداد حدود 40.000 قطعه مرغ و خروس اجداد ( کرمان )
 • اجاره دامداری و مرتع حدودا 1700 هکتار ( چناران )
 • کلاسه 140200039 – فروش شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 719 فرعی از 20041 اصلی ( نایین )
 • شماره 684/8/1402 – فروش ملک واقع در قم ( قم )
 • شماره 1052/5/1402 – فروش پلاک ثبتی 125 فرعی از 1914 اصلی ( قم )
 • فروش خودرو سواری ( قم )
 • حراج فروش سر قفلی یک باب مغازه واقع در شهرک مدنی بلوار نبوت میدان نبوت بلوار توحید خیابان ایثار ( همدان )
 • حراج ملک مشاعی 0200771 ( جویبار )
 • تجدید مزایده واگذاری تفکیک پسماند از مبدا ودفن بهداشتی به مدت یکسال ( مهدی شهر )
 • اجاره تعداد 16 مورد اجاره فضا و مکان و بنر تبلیغاتی با شرایط پیوست ( طبس )
 • مزایده کشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری واقع در جاده پشتکوه ( خاش )
 • اجاره اتاق نگهبانی کتابخانه یادگارامام محمدیه ( البرز )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در مهدیشهر شهرک شهدا مسکن ملی هشت هکتاری ( مهدی شهر )
 • مزایده فروش 51 درصد امتیاز فوتیال شهرداری آستارا ( آستارا )
 • اجرایی 660/97 – فروش ششدانگ پلاک ثبتی 31627 – 31628 فرعی از 175 اصلی ( تهران )
 • ارائه طرح، احداث، بهره برداری و تحویل زمین چمن مصنوعی دانشکده مهندسی در ازای بهره برداری از زمین چمن مصنوعی ( مشهد )
 • کلاسه 140100843 : فروش آپارتمان به مساحت 150/44 متر مربع ( آمل )
 • فروش بوته گل محمودی ( اصفهان )
 • فروش تعدادی گاوغیر آبستن کشتارگاهی
  تعدادی گاو آبستن داشتی
  تعدادی گوساله نر قطع شیر
  تعدادی گوساله نر شیرخوار ( شهرکرد )
 • فروش ملک مسکونی واقع در شهرستان ( تهران )
 • فروش یک قطعه زمین به مساحت 259/34 متر مربع ( کاشان )
 • پرونده 0200502 – فروش سه دانگ یکباب ساختمان ( میاندوآب )
 • کلاسه 0200477 – فروش ششدانگ پلاک ثبتی 7799 فرعی از 49 اصلی ( قرچک )
 • فروش یک خط تلفن همراه به شماره 09122196894 ( قرچک )
 • فروش فیش حج ( قرچک )
 • فروش یک قطعه زمین به مساحت 330 متر مربع ( قرچک )
 • فروش تعدادی از دام های مازاد ( )
 • فروش تعدادی دام مازاد شامل گوساله نر شیرخوار – گوساله نر قطع شیر – گاو حذفی – تلیسه غیر آبستن حذفی ( اصفهان )
 • فروش تعدادی از خودروها و ماشین آلات و ادوات کشاورزی مازاد و مقدار حدود 50 تن ضایعات آهن آلات ( تهران )
 • فروش انواع دام شامل تعدادی گاو حذفی کشتارگاهی – تعدادی تلیسه غیرباردار حذفی کشتارگاهی – تعدادی تلیسه باردار – تعدادی گاو شیری آبستن داشتی – تعدادی گوساله نر (شیرخوار-قطع شیر – گوشت ( اصفهان )
 • فروش گاو غیر آبستن کشتارگاهی تلیسه غیرباردار کشتارگاهی ( تبریز )
 • فروش حدود مقدار هشت هزار تن کود دامی (خمیری) —
  فروش حدود مقدار سیزده هزار تن کود دامی (خشک) ( شهرکرد )
 • اجاره باجه فروش کارتن و پاکت و یک انبار در زیر زمین اداره کل مراجعه به فایل پیوست ( بیرجند )
 • حراج فروش شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 6 فرعی از 4390 اصلی بخش 3 ناحیه 4 شیراز ( شیراز )
 • مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1381 (اسقاطی) ( جیرفت )
 • مزایده یک دستگاه خودرو سواری کاروان مدل 1382 ( جیرفت )
 • فروش دام : فروش تعدادی دام مازاد ( آبیک )
 • حراج مزایده اموال منقول متعلق به شرکت مدیریت اطلاعات و فن آوری مهر سامان گستر آینده ( شیراز )
 • مزایده اجاره اموال مازادبر نیازاموزش وپرورش ناحیه 3 مشهد مغازه های حکمت( مغازه شماره 7) ( مشهد )
 • مزایده اجاره اموال مازادبر نیازاموزش وپرورش ناحیه 3 مشهد مغازه های حکمت( مغازه شماره 6) ( مشهد )
 • مزایده اجاره اموال مازادبر نیازاموزش وپرورش ناحیه 3 مشهد مغازه های حکمت( مغازه شماره 5) ( مشهد )
 • اجاره آشپزخانه (محل طبخ غذا) جهت کترینگ و بیرون بر ( تهران )
 • مزایده فروش اقلام اسقاط رایانه ای ( همدان )
 • مزایده فروش اموال اسقاطی موتور خانه قدیمی بیمارستان امیرالمومنین مراغه طبق لیست پیوستی ( مراغه )
 • حراج یک قطعه زمین به مساحت 395.42 متر مربع دارای اعیانی به مساحت 114.31 متر مربع ( )
 • حراج فروش 4 دستگاه یخچال پرده هوا با ارتفاع 2متر و طول 4متر همراه با 8عدد پروژکتور ( مبارکه )
 • حراج فروش دو جریب باغ پسته و انار واقع در چاه موتور غدیر بیدسکان در فردوس ( فردوس )
 • حراج فروش دو ساعت آب از چاه موتور عنایت المهدی روستای طاهرآباد ( فردوس )
 • حراج سه دانگ از شش دانگ یک قطعه ملک واقع در دیزیچه-پشت خط آهن -500متری بعد از قبرستان -کوچه ششم-جنب گاود ( مبارکه )
 • حراج منزل مسکونی به پلاک ثبتی 538 فرعی از 19627 اصلی بخش 02 حوزه ثبتی نائین ( )
 • اجاره پارکینگ طبقاتی آذین ( شیراز )
 • مزایده اجاره اموال مازادبر نیازاموزش وپرورش ناحیه 3 مشهد مغازه های حکمت( مغازه شماره 4) ( مشهد )
 • مزایده اجاره اموال مازادبر نیازاموزش وپرورش ناحیه 3 مشهد مغازه های حکمت( مغازه شماره 3) ( مشهد )
 • مزایده اجاره اموال مازادبر نیازاموزش وپرورش ناحیه 3 مشهد مغازه های حکمت( مغازه شماره2) ( مشهد )
 • مزایده اجاره اموال مازادبر نیازاموزش وپرورش ناحیه 3 مشهد مغازه های حکمت( مغازه شماره 1) ( مشهد )
 • اجاره محل داروخانه واحدهای تابعه دانشگاه در سال 1403(بیمارستان های مالخلیفه و فارسان) ( فارسان )
 • اجاره محل بوفه مراکز آموزشی درمانی کاشانی و هاجر (س) در سال 1403 ( شهرکرد )
 • اجاره حیاط اداره قدیم آموزش و پرورش ( اراک )
 • اجاره یک باب مدرسه روستای موت آباد اراک ( اراک )
 • اجازه بهره برداری و نگهداری از غرفه اغذیه و تنقلات ورزشگاه کردآباد-سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ( اصفهان )
 • تجدید مزایده فروشگاه ( سوادکوه )
 • مزایده اجازه بهره برداری و نگهداری از سالن بدنسازی مجموعه ورزشی امین-سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی ( اصفهان )
 • اکران آگهی های مجاز بر روی یک عدد آگهی نمای تبلیغاتی سه نمایه شمال غربی پل پل بزرگمهر -سازمان فرهنگی ( اصفهان )
 • مزایده زمین با کاربری تجاری با متراژ 50 واقع در رودخانه . زیارتعلی. میدان شهید حاجبی . جنب زیارت سید علی(ع) ( رودان )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در شهرک الوند ( گلپایگان )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی با متراژ 199.15 واقع در شهر محمودآباد محدوده کمربندی شهر ( شاهین دژ )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی با متراژ 187 واقع در شهر محمودآباد محدوده کمربندی شهر ( شاهین دژ )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در ابهر – بلوار شهدا ، شهرک گلریز ( ابهر )
 • واگذاری یک واحد کلوپ بازی ( شیراز )
 • کلاسه 14020402435000354 : فروش آپارتمان به مساحت 97 متر مربع ( شیراز )
 • فروش ضایعات آهن آلات و راه پله های آهنی کوی سازمانی، ابزار آلات کارگاهی قطعات داغی خودرویی موجود ( مراغه )
 • فروش یکباب خانه ویلایی مسکونی به مساحت 234 متر مربع ( طالقان )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در ابهر – بلوار شهدا ، کوچه رفیع ( ابهر )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در ابهر – شهرک پاسداران 10 متری پردیس ( ابهر )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در ابهر – بلوار آزادگان ، کوچه ثمر ( ابهر )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در بلوار آزادگان – کوی جهاد ( ابهر )
 • مزایده زمین با کاربری تجاری واقع در ابهر – جاده ازناب ادامه بلوار شهدا ( ابهر )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در ابهر – جاده ازناب ادامه بلوار شهدا ( ابهر )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در ابهر – خیابان 15 خرداد روبروی 16 متری باقر العلوم ( ابهر )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در ابهر – بلوار آیت اله خامنه ای ، شهرک ماد بافت ( ابهر )
 • فروش دام زنده سنگین مازاد خود ( مشهد )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در ابهر – بلوار آیت اله خامنه ای 10 متری احداثی ( ابهر )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در ابهر – بلوار آیت اله خامنه ای 12 متری عارف ( ابهر )
 • مزایده زمین با کاربری مسکونی واقع در شهرستان تایباد روستای فرمان اباد ( تایباد )
 • مزایده فروش 25 قلم انواع اتصالات فلزی و انواع شیرآلات مستعمل و از رده خارج موجود در انبار شهید طاهری ( اسلامشهر )
 • مزایده یکدستگاه بکهو لودر کشوئی هیدرولیک کابین دار TDL تولید سال 1383شهرداری گوگ تپه ( مهاباد )
 • مزایده آهن آلات ( پارس آباد )
 • مزایده ضایعات آلومینیوم ( پارس آباد )
 • مزایده ضایعات فلزی و سایر سبک ( پارس آباد )
 • مزایده اموال و لوازم اداری ( پارس آباد )
 • کلاسه 140201195 : فروش آپارتمان مسکونی به مساحت 66.5 متر مربع ( یزد )
 • فروش اقلام مستعمل، ضایعاتی، اسقاط ومحصول فرعی مازاد خود در 14 ردیف شامل لوله های ریفرمر (نیکل دار) مستعمل با متعلقات – اکسیژن مایع – روغن سوخته – انواع روغن و گریس ضایعاتی با پنکه ( اهواز )
 • فروش تعداد 300 راس بز ماده داشتی از نژاد نجدی بیتال و دورگ ( ملارد )
 • فروش ضایعات روزانه شرکت ( تهران )
 • کلاسه 9901857 : فروش یکباب خانه به مساحت 531/75 متر مربع ( همدان )
 • کلاسه 140204011132000195 : فروش آپارتمان به مساحت 140/68 متر مربع ( شیراز )
 • اجاره 3 انبار با شرایط پیوست در کوشه ای 5 ( بیرجند )
 • حراج مزایده ی یک باب منزل مسکونی ( ملایر )
 • اجاره تعداد4 واحد تجاری جنب اداره پست شهرستان فردوس و تالار پذیرایی ( فردوس )
 • اجاره قسمتی از فضای باجه ها به منطور خدمات الکترونیکی ( بیرجند )
 • اجاره یک واحد مسکونی و اداری در خیابان 17 شهریور در دو طبقه با شرایط موجود ( بیرجند )
 • مدیریت راهبری تعمیر نگهداری و بهره برداری از جایگاه سی ان جی کفکدک ( نیشابور )
 • مدیریت راهبری تعمیر نگهداری و بهره برداری از جایگاه سی ان جی فضل ( نیشابور )
 • مدیریت راهبری تعمیر نگهداری و بهره برداری از جایگاه سی ان جی ارگ ( نیشابور )
 • مدیریت راهبری تعمیر نگهداری و بهره برداری از جایگاه سی ان جی 22بهمن شرقی ( نیشابور )
 • مدیریت راهبری تعمیر نگهداری و بهره برداری از جایگاه سی ان جی اتوبوسرانی یک ( نیشابور )
 • مزایده اجاره خانه علایی ( یزد )
 • موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده ) ( سلماس )
لیست آگهی ها, لیست مزایدات
لیست مزایدات امروز, مزایدات, مزایدات امروز, مزایدات روزانه, مزایدات فروردین 1403, مزایده, مزایده جدید

لیست های مناقصات ، مزایدات و استعلام ها

اگر کسب و کار شما با این محتوا مرتبط است، خود را به رایگان در بخش نظرات تبلیغ کنید! 🙂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فراخوان‌های موجود در سایت‌وب ، فقط آگهی‌های منتشر شده توسط کارفرمایان ویژه و فراخوان‌های رایگان است ، شما میتوانید جهت مشاهده کامل اطلاعات به داشبورد معامله‌گران خود مراجعه فرمایید.

آخرین فراخوان‌های ویژه

keyboard_arrow_up